Skoler / Brolægning

Brolægning

På mange gårde er gårdspladsen brolagt med mindre marksten. Hesten står mere fast og man undgår at gå ud i et søle.
Når, der skal brolægges, skal man først lægge et fundament ud. Det består ofte af groft sand, dels fordi det er billigst, dels fordi det er godt til at få vandet til at løbe væk. Man lægger et 15-40 cm tykt lag, hvoraf de øverste ca. 15 cm holdes løst. Heri sættes stenen.

Ved stenenes sætning bruger brolæggeren en brolæggerhammer med et hoved, hvor baghovedet af hammeren er formet til en lille skovl. Med den graver han et hul til stenen i det løse sand og samtidig skyder han dette sammen om bunden på en forud anbragt sten, så fugerne om denne delvis fyldes. Med hammeren slås hver sten på plads.

Når et større stykke brolægning er sat, drives stenene ned til rigtig højde ved stødning med stempler - hertil bruger man en brolæggerjomfru af støbejern eller træ med jernbeslag. Stødningen udføres i flere omgange, og mellem hver omgang fejer man sandet ned i fugerne og vander småt; fundamentet bliver derved stærkt presset sammen. og fugerne bliver helt udfyldte med tæt lejret sand.
Hjortsvang Museum | CVR: 31804647 | Bækvej 20, Hjortsvang, 7160 Tørring - Danmark | Tlf.: 75 67 64 55 | kontakt@hjortsvangmuseum.dk