Historie / Landbrugsmaskiner / Harve

Harve

Siden er under opbygning
Historie
Gennem historien har været benyttet forskellige typer af harver, men forskellig funktion og konstruktion. Brakharver og lette frøharver; almindelige ukrudtsharver har lige, butspidsede, mejseldannede og i tværsnit halvrunde tænder. Svensk-harven indførtes omkring 1840 i dansk agerbrug af N.E. Hofman Bang. Svensk-harver medførte næsten en revolution i jordbearbejdningen, idet den erstattede ploven ved forårsbehandlingen til sæd. En forbedret og større form er Fogh’s patentharve. Den samme tandform som i svensk-harven er anvendt i sæddækkeren, en harve, der i sidste fjerdedel af det 19. århundrede fik en betydelig udbredelse til nedharvning af bredsået sæd. Fra begyndelsen af det 20. århundrede begyndte harver med fjedrende eller elastiske tænder at brede sig, med tænderne af jern eller stål. Tænderne kan være lige og tilspidsede som på fold-harven eller den gamle danske harve, der generationer igennem og indtil midten af det 19. århundrede var forbavsende hurtigt og synes foreløbig at fortrænge både sæddækker og svensk-harver, fjedertands-harven fremstilles i reglen med hjul og kaldes hyppigt "kultivator".
Hjortsvang Museum | CVR: 31804647 | Bækvej 20, Hjortsvang, 7160 Tørring - Danmark | Tlf.: 75 67 64 55 | kontakt@hjortsvangmuseum.dk