Historie / Beskrivelse af udstillingerne

Beskrivelse af udstillingerne

LIVET PÅ LANDET de seneste par århundreder er hovedtemaet for udstillingerne på Hjortsvang Museum.
De besøgende kan blandt andet se en særudstilling med fotografiapparater og fremvisere, samt et uddrag af museets meget fine tekstiler.
Et af museets bygning/attraktion er en smedje. Bygningen er opført med skelen til smedjen på Hjerl Hede og træværket er nyt, men tagsten og mursten er genbrug.
Tagstenene er fra et stuehus,
der også ligger på Bækvej, og de er fra 1931. Murstenene er Flensborgsten fra Fyn og Als, og ca. 150 år gamle.
Da muligheden pludselig viste sig for, at facaden kunne blive i blank mur, blev dette valgt i stedet for berapning, som det ellers oprindelig var planlagt.
Vi tilstræber at have gang i esse og ambolt til vores arrangementer samt ved besøg af større selskaber.
En del af attraktionen ved Hjortsvang Museum er bygningerne, hvoraf stuehus, stald og lade står, som de blev opført på Vroldgård. Tre bindingsværkshuse, en tørrelade og et havehus er flyttet til museet. En storkerede er endnu ubeboet på trods af den meget flotte udsigt over Gudenådalen.

HUSGERÅD OG VÆRKTØJ
Hattinghus og Hornborghus er to af de tre bindingsværkshuse, der er flyttet til museet og genopført her. 
En af udstillingerne er indrettet i Vroldgårds stuehus fra 1818. Stuehuset er restaureret og indenfor står et indbo komplet med husgeråd, som det tog sig ud for de daværende ejere fra 1850.
 
 
I stalden danner solide træbjælker de båse, hvor køerne stod. I båsene ses nu redskaberne fra det daglige arbejde med at røgte kreaturerne. Karlen strøede halm under køerne. Ind i mellem skiftede han også halmen i sin egen seng i karlekammeret i et hjørne af stalden.
Marken skulle pløjes, harves, sås til, og høstes. I laden er der udstillet en mængde håndredskaber, der vidner om de armkræfter karlene og pigerne lagde i arbejdet. Når det gjaldt armkræfter kunne landsbyens smed være med. Hans redskaber er - sammen med værktøj fra andre fag - udstillet på Hjortsvang Museum.
I 2004 skænkede den lokale dyrlæge en mængde af de specielle instrumenter, som han havde anvendt i sin praksis siden 1958. Disse er nu udstillet i en ko bås i stalden.
 

UDVIKLING
Omstillingen fra bløde havre ædende muler og prustende hestekræfter til stærkere og benzin­slugende cylindre og stempler i stål fremgår af redskaberne i det store tilbyggede maskinhus. Der er 1830’ernes træ plov trukket af seletøj og smede- og støbe­jerns­redskaber fra 1950’erne beregnet for traktorer med trepunktsophæng.
Foruden gårdens oprindelige bygninger har Hjortsvang Museum flyttet og genopført bindingsværkshuse fra Hornborg, Hatting og Honum. Hornborghuset fremstår delvis som en bolig fra 1780’erne. Hattinghuset er fra 1770’erne. Honumhuset er fra ca. 1860. Desuden er et havehus fra 1910, der efter knapt 100 år på Egholmgård i Tørring, nu restaureret og genopstillet i museumshaven.
 
KAFFESTUE
Huset fra Hatting er i dag indrettet til kaffestue, hvor gæsterne frit kan nyde medbragt mad og drikke. Grupper kan vælge at bestille kaffebord med hjemmebag til. På dage med godt vejr kan maden nydes udenfor på plænen eller ved bænkene med udsigt over museumshaven og kæret.
Hjortsvang Museum | CVR: 31804647 | Bækvej 20, Hjortsvang, 7160 Tørring - Danmark | Tlf.: 75 67 64 55 | kontakt@hjortsvangmuseum.dk