Stamtræ

 
Klik på træet til Poul Markussens aner. En rigtig god side til at finde bl.a. Markussen slægtsforbindelser.
For at få koden og dermed adgang, kontakt ved at klikke på "send a message" på hjemmesiden.

Historie om Vroldgård

MUSEUMSSAMLINGEN

har sin helt egen historie. Jens Markussen, ejer af Vroldgård 1942-1964 samlede gennem årene et væld af brugsting, redskaber, husgeråd med videre, og næsten alle genstande stammer fra landsbyen Hjortsvang. Tingene er i hovedsagen overgivet Jens Markussen helt personligt - fra hånd til hånd - bærende historien med sig om ophavssted, brugsmåde og anvendelsestid - om slid og slæb - snilde og omhu.

De 4 længer med det røde stuehus (nr.6) er den oprindelige gård. Øvrige bygninger er nedtaget på deres første opførelsessted og genopført på museet
 
(AT Luftfoto)

Efter Jens Markussens

død overtog broderen Anders Markussen Vroldgård og de hund­rede­vis af museums­genstande. Samlingen voksede, og tingenes tale formede tanken om stedlig bevarelse af samlingen for eftertiden.
I 1983 SKÆNKEDE Anders Markussen bygninger, grund og samling til Tørring-Uldum kommune, og samme år blev museet oprettet som en selvejende institution.
FORMÅLET var entydigt at renovere og bevare samlingen på stedet. Hjortsvang Museum åbnede officielt i 1985.

Gennem årene er museet blevet suppleret med flere gamle bygninger:

Lade fra Skovbankgård Teglværk i Tørring, flyttet til museet 1986-87. (nr.8)
 
Hornborghuset er et stuehus fra omkring 1750 i bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder. Det er flyttet til museet fra Hornborg i 1991-92. I dette hus ses tekstiler fra 1800- og 1900-tallet samt skiftende særudstillinger. (nr.9)

Hattinghuset er et bindingsværkshus fra ca. 1770. Det blev nedtaget i Hatting i 1995 og genopført på museet, hvor det er blevet kaffestue og undervisningslokale. (nr.10)

Honumhuset fra ca. 1860 har indeholdt aftægtsbolig, vognport m.m. og er flyttet fra landsbyen Honum ved Rask Mølle og genopbygget på museet i 1998. Her er udstilling af bl.a. vaskemaskiner, hvoraf nogle er fra før man egentlig kunne kalde det en maskine. (nr.11)
 
Et havehus (lysthus), opført 1910 ved Egholmgård i Tørring, er restaureret og genopført på museet i 2005–06. (nr.17)

Oversigt i Pdf til udprintning

Hjortsvang Museum | CVR: 31804647 | Bækvej 20, Hjortsvang, 7160 Tørring - Danmark | Tlf.: 75 67 64 55 | kontakt@hjortsvangmuseum.dk